HOTLINE : 080-758-8419

Articles

TIPS

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ทำให้มีข้อแนะนำกับลูกค้าเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 
 
1.ถ้าสถานที่ที่ท่านอยู่ สุ่มเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วม ให้ท่านปฏิบัติกับเฟอร์นิเจอร์ของท่านดังนี้  ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ให้ยก
 
ขึ้นไปเก็บไว้ในที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง....ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ให้ท่านถอดหน้าบานที่เป็นบานเปิด - ปิดพร้อมถอด
 
บานพับติดไปด้วย  ถอดกล่องลิ้นชัก พร้อมรางลิ้นชัก  ถอดชั้นวางด้านในตู้  นำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไปเก็บไว้ใน
 
ที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง
 
2.จากเหตุการณ์นี้เฟอร์นิเจอร์ของเราเคยแช่น้ำนานสุดประมาณ 2 เดือน  ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ทำสี กาวที่อัดประสานไม้ไว้จะ
 
หลุด....ถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์สีขาว จะเป็นราสีดำ และสีส้ม....ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์สีธรรมชาติ จะเห็นราชัดมาก....และงาน
 
เฟอร์นิเจอร์สีเข้ม ดำ วอลนัท โอ๊ค แทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะ
 
3.หลังจากผ่านวิกฤตการณ์อุทกภัย ให้ปล่อยเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมไว้ตามธรรมชาติ มีอากาศถ่ายเท จนแห้งสนิท ( ใช้เวลา
 
ประมาณ 2 เดือน )....สังเกตว่าแห้งสนิทได้จาก ราที่ฟูอยู่จะแห้งและหดตัวแล้วหลุดออกมา จนกลายเป็นร่อง
 
4.วิธีซ่อมบำรุง คือ เก็บ ขัด โป้วสี  แล้วมีส่วนที่ต้องเปลี่ยนคือ แผ่นผนังหลังตู้ ปุ่มปรับรับชั้น ( ซึ่งขึ้นสนิม ) ....และเก็บงานสี 
 
ซึ่งต้องเก็บสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิม เพื่อปกปิดรอยเชื้อรา ( ทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าทำสีปกติ ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้อง
 
เปลี่ยน และค่าเดินทางที่ต้องไปทำงานที่หน้างานค่ะ )