HOTLINE : 080-758-8419

Articles

เรื่องปลวก ปลวก

เรื่องปลวก ตัวเล็กๆ แต่กลับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับที่อยู่อาศัย วงกบ ประตู โครงไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท

.....ธรรมชาติของปลวก ปลวกจะมาจากพื้นดินเพราะฉะนั้น ถ้าเราบล็อคที่ชั้น 1 ของบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่อย่าง 100 % แล้ว
 
...มั่นใจได้เลยว่าปลวกจะมิมาเยือน  คือ ถ้าสร้างบ้านใหม่ ให้ใช้น้ำยากำจัดปลวกฉีดปูพรมเคลือบบนผิวดินให้ทั่วบริเวณพื้นที่ที่
 
จะปลูกบ้าน และบริเวณรอบๆตัวบ้าน....หลังจากก่อสร้างคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับ
 
แนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อและติดหัวสเปรย์น้ำยาเคมีทุกๆระยะประมาณ 1 เมตร ( ในขั้นตอนนี้ หากเป็นบ้าน
 
เก่าและมีการ renovateบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้สามารถให้ช่างสกัดหาแนวคาน และจัดวางท่ออัดน้ำยาและติดหัวสเปรย์น้ำยาเคมีให้
 
ขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารได้ค่ะ )....จะมีท่อซอยวางขนานกับคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญ

Read more: เรื่องปลวก ปลวก

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน
 
    1.ลูกค้าควรจะตัดสินใจก่อนว่าจะตกแต่งเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
 
    2.ลูกค้าต้องการจะดีไซน์หรือออกแบบเอง หรือ จ้างจะผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการให้
 
    3.ตั้งงบประมาณคร่าวๆ สำหรับการตกแต่ง อาจจะแวะเยี่ยมชมตามห้างสรรพสินค้า ร้านเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบทั้งคุณภาพ
 
       สินค้า ราคา และรูปแบบ
 
    4.เขียนแผนผังคร่าวๆ ให้กับตำแหน่งของสิ่งของ และเฟอร์นิเจอร์ไว้ ถ้ามีภาพจากเวปไซต์หรือนิตยสาร ก็สามารถเก็บไว้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้า
 
       ต้องการได้
 
    5.รูปแบบ และ สิ่งสำคัญที่แสดงความเป็นตัวคุณในห้องนั้นๆ
 
 
 
ประเภทของเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปที่ใช้ไม้เป็นพื้นฐานในการผลิต แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 
    1.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง ( Solid wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจาก ไม้ที่ตัดต้นไม้ออกมาเป็นชิ้นๆๆแล้วนำมาประกอบ
 
       กันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก ( Primitive furniture ) เนื่องจากมีกรรมวิธีที่ผลิตง่ายและไม่ซับซ้อน
 
    2.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer ( Plywood furniture Or Veneer wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่าน
 
       การแปรรูปเป็นไม้อัด หรือ Veneer แล้วนำมาติดตั้งบนโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบหรือติดตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ น้ำหนักเบาได้
 
       ผิวที่เป็นเทกเจอร์ไม้จริง แต่เป็นวัสดุกรุโครง ความหนามาตรฐานของไม้อัดอยู่ที่ 4 มิลลิเมตร ไม่สามารถรื้อถอน เปลี่ยนแปลง หรือปรับ
 
       เปลี่ยนมุมได้ รื้อแล้วพัง ถ้าเกิดการเสียหายจากภายใน เช่น ปลวก เชื้อรา หรือ น้ำท่วมจะไม่สามารถแก้ไขได้ ราคาค่อนข้างสูง เพราะต้อง
 
       มาทำงานที่สถานที่ที่จะติดตั้ง และเก็บรายละเอียดสี ที่หน้างานทำได้เฉพาะบ้านที่กำลังสร้างใหม่ ไม่สามารถทำในบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว
 
      เพราะเศษฝุ่นและเศษวัสดุจะค่อนข้างเยอะ
     
     3.เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ทำจากไม้สังเคราะห์ ( Synthetic wood furniture ) คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์จากไม้ เช่น ขี้เลื่อย
 
        หรือ ชานอ้อยอัด โดยผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น มีชื่อว่าMdf board และ Particle board มีวัสดุ                    
        ปิดผิว เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ประเภทนี้จะมีน้ำหนักเยอะ สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก สะดวก รวดเร็ว จึงนิยมนำมาผลิต
 
         เป็นเฟอร์นิเจอร์ในชนิดต่างๆ ที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดเช่น เฟอร์นิเจอร์ Knock down เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า เหมาะแก่งานในห้าง
 
        สรรพสินค้า งานShop งานร้านค้า....ข้อเสีย คือ โดนน้ำและความชื้นไม่ได้ วัสดุปิดผิวเปิดง่ายเมื่อโดนความชื้น  ไม่แข็งแรง ถ้าเคลื่อน
 
        ย้ายหรือรื้อเกิน 2 รอบ จะทำให้คุณภาพต่ำลง ( คือพวกอุปกรณ์ลิ้นชักและ บานเปิด ปิด จะเสียหาย ตรงจุดที่เจาะยึดอุปกรณ์ฟิตติ้ง)

 

 

TIPS

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ทำให้มีข้อแนะนำกับลูกค้าเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 
 
1.ถ้าสถานที่ที่ท่านอยู่ สุ่มเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วม ให้ท่านปฏิบัติกับเฟอร์นิเจอร์ของท่านดังนี้  ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ให้ยก
 
ขึ้นไปเก็บไว้ในที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง....ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ให้ท่านถอดหน้าบานที่เป็นบานเปิด - ปิดพร้อมถอด
 
บานพับติดไปด้วย  ถอดกล่องลิ้นชัก พร้อมรางลิ้นชัก  ถอดชั้นวางด้านในตู้  นำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไปเก็บไว้ใน
 
ที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง
 

Read more: TIPS

Knock-down Furniture

เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมีคุณลักษณะดังนี้
 
    1. ซื้อง่าย มีตามท้องตลาดทั่วไป ราคาหลากหลาย ตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพง แต่จะไม่ตรงพอดีต่อขนาดของพื้นที่ ที่เราต้องการ
 
    2.เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ขนย้ายสะดวก สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ
 
    3.เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป จะผลิตมาเป็นครั้งละจำนวนมากๆๆ ในแต่ละแบบ วัสดุ สี หรือ ขนาด อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งหมด

 
    กล่าวโดยรวม ถ้าเป็นคนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง ชอบความแตกต่าง ก็น่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน....แต่ถ้าเป็นคนไม่ห่วงเรื่องการออกแบบ หรือ การตกแต่งมากมาย ก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป เพราะ มีความสะดวกสบายในการจัดหามากกว่า....หรือ อาจใช้ทั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปผสมกัน เพื่อให้เกิดความลงตัว ในแบบที่คุณต้องการ
 
***การทำเฟอร์นิเจอร์ของ i-builtin เราใช้ไม้จริง  ( Solid wood furniture ) ลักษณะของงาน ขึ้นรูปด้วยไม้จริงทั้งหมด