Menu

B540 Khun Siriroongroj Bang Plee

คุณศิริรุ่งโรจน์ …บางพลี ได้ติดต่อเข้ามาให้ทาง I-builtin เข้าไปช่วย builtin บ้าน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าต้องการคือ

  • ตู้เก็บของหัวเตียงสีขาว
  • ตู้ชั้นเก็บของสีฟ้า
  • ชั้นวางของพร้อมลิ้นชักสีขาว

วัสดุของเราเป็นไม้จริง จึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้ลูกค้า มีความแข็งแรง ทนทาน

…ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เปิดใจให้ I-builtin เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่วบ้านของท่านนะคะ…

B540_K-Siriroongroj_BP
ป้ายกำกับ:, , , ,