Menu

Contact Us


หากท่านสนใจในบริการของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ง่ายๆ โดยส่งขนาดสถานที่ แปลนสถานที่ รูปถ่ายภายใน มาให้ประเมินราคาก่อนได้

หรือ โทรนัดวันไปวัดพื้นที่จริง เราจะเขียนแบบ และตีราคาให้ค่ะ

การเขียนแบบของ i-Builtin | ไอ-บิลท์อิน …เนื่องจากเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเองจริงๆ ไม่ใช่ตัวแทนขายสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์…เเละ

อินทีเรียของ i-Builtin | ไอ-บิลท์อิน : จะเป็นผู้ออกแบบ และ ควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอน โดยเน้นงานไม้จริงเป็นหลัก เพื่อให้ชิ้นงานออกมามี

คุณภาพ แข็งแรง และ สวยงามตรงตามใจลูกค้า โดยเราจะใช้โปรแกรม SketchUp ในการเขียนแบบ ( ซึ่งความสวยงามของภาพอาจจะไม่สวย

เทียบเท่าการใช้โปรแกรม 3D …แต่ถ้าหากต้องไปจ้างเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม 3D ค่าใช้จ่ายต่อแผ่นชิ้นงานจะค่อนข้างสูง ทางเราอยากให้

ลูกค้าได้สินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด จึงได้ตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไป…แต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมในส่วนนี้ ก็สามารถแจ้งทาง i-Builtin | ไอ-บิลท์อิน ได้ค่ะ )….แต่ทางเราจะมีรูปชิ้นงานตัวอย่างเทียบ พร้อม สีตัวอย่างให้ลูกค้าเลือก หรือลูกค้าสามารถเยี่ยมชมสินค้าตัวอย่างของจริงที่

Showroom ของเราแถวถนนลาดพร้าว (โดยโทรแจ้งนัดหมายล่วงหน้า )…รูปภาพในเวป https://www.i-builtin.com/ และใน

https://www.facebook.com/ibuiltin ล้วนเป็นสินค้าจริงที่ผ่านฝีมือของอินทีเรียเรามาแล้วทั้งหมด เราจึงสามารถลงลายน้ำในรูปได้ จึงอยากให้ลูกค้ามั่นใจในผลงานของเราว่าจะได้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ แข็งแรง และสวยงามตรงตามใจลูกค้าในราคาย่อมเยาค่ะ

ทาง

E-Mail : saleibuiltin@gmail.com
Mobile : 080.758.8419 (จ-ส 08.00-17.00น.)